Skip to main content

Full text of "Blaṫa fraioċ = Heather blossoms : songs in Irish and English"

See other formats


i>STor GiLEGE' 
CHESTNtf^HILL»MAS& . 1905 LAC A £ttA01C (HEATHER BLOSSOMS) 
NGS IN IRISH AND ENGLISH BY 

ÉaLI iuac31oIIa 6mst)e WHALEY & CO. 
DUBLIN 1905 btACA fttAOIC (HEATHER BLOSSOMS) 
SONGS IN IRISH AND ENGLISH BY 

níAtt tHAcsioLlA bm&oe WHALEY & CO. 
DUBLIN 1905 © 61 CONTENTS 

SONGS IN GAELIC 
trio Cnó beAj A£ bun ónoc a' dge 
&n CteAmnAf 5AeT>eAtAC 
b$ fmAoinceA-o aj\ An Am a bi 
*n c-SeAn beAn bocc 
ieAwnó^ beA 5 •oileAf nA h-éineAnn 
Jiaifbe mo Cnoi'óe 
^có ctnmne a£ éine 

SONGS IN ENGLISH 
laolmurra 
harlie of Feymore 
be Postponed Eviction 
ondy Molloy 
[y Own Mountain Maid 
he Hills of Donegal 
ie County of Tyrone 
arble Hill 
uckathee PAGE 

7 

9 
10 
ii 

14 
16 

17 18 
20 
22 
23 
24 
26 
28 
30 
32 PREFACE Last year, the cottier poet who wrote these songs was 

known I suppose, wherever the Derry People circulates • 

or in its Poet's Corner he often filled a place, u ng S 

tunes Gaelic, but more often English, as his medium ™d 

f < IS cTr S n ^ S ■ ° Wn name > and som eiimes 
M, R ^ v T\ that ,s > written backwards, Neil 
MacBnde Yet the best of his fame was local. In the dfs 
tact round about Muckish, on whose slopes he lives-Tor 
Cruckathee is only a spur of the larger mountain-vou 
might hear his ballads sung at any CéZ o wh^ 
dancers rested the story of ^aolmurraí daughir and 
her Turlough Oge being a special favourite g 

Now, however, the name of TIÍaU tTUc ^iolU V)*,™» 

Those who read the volume with a full knowledge of 
ooth languages, will be able to judge for them^l???- if 

amihanty with English 'rhyme and rhythm has affecfed 
lis Irish verse, while, on the other hand, hfs EnHkh 

ríónan^^^T^ ^, *« IrÍSh desire ^r rearing 
haTh 1 w i C J" d .^ ment of competent critics be 

hat he should cleave to Irish verse and eschew English 

ecis?on P wíiTfi find "*" "^ amCnable than t^K 

f hé "nscíntL T yet ' * appearS > a,tered the fashion 
•' Liie inscription on his cart. S. G. mo ctió beA5 as bun cnoc A' nge. 

1f iomx)A Á1C Át&inn 1 n-éijunn 

A5 ptit) Y tucu fogtum' f&oi ciit, 
Ace rne&pMin ^ufi jjte&nnc&í Úíji Con&itt 

An Áic &nn if *oeife be pÁj&it. 
'S ca t)u^b^]A|?Ainn &[\ cófAom tlíoj (^vómonn, 

A pÁtÁtp 'guf a fcóif\ rn&ome&c bume, 
1T1ó coriinAnóe be^g fém 1 "oUín Con^itt, 

1Tló ó|aó be^g Ag bun Cnoc &* Ui§e. 

UÁ'n tíluc&i^e ttlóp a|\ c&ob fi&jA *oé, 

P&01 néutu^íb teAC-beaX&ij 50 bun, 
UÁ C&ifte&n tflic Suibne c^ob foij\ x>e, 

A|\ bj\u^c §ÍAf Cii&in C&ojt&c n& t>conn. 
UÁ cuite^nn &Y c&ojic&nn a'^ fumnfeóg 

A'f AiceAHAÓ Jjt&f n& tnbbÁc rnbui'óe 
*H ajai*ó *oome&nn •oúb geitftfut) m&y, jájvoa 

A|\ mo cjaó be^g ^g bun Cnoc &' Ui§e. 8 Ua'h beACÓg 50 TtieA'ó|AAC A5 T)]iAnT)Án, 

A5 cój;Aitc nA tmteAc ó'n btÁt ; 
UÁ'n Lormub 'fnA ^uitbeó^Aíb j^La^a 

JÁbAit ceoit x)ó n-A céite te 5i\Át). 
UÁ'n pnóÍAÓ A5 femm te fúbAitce 

Ap An c^Aoib ^lAif if Áijroe 'nA fui"óe; 
Aguf mife te tuttjAip A5 éifceAÓc 

Ann mó c\\ó beA^ Ag bun Cnoc a' Cije. 

ÍIÁ tAbAip tiorn pÁ'n cíp yeo a ^ájaiU: 

A'f imteAcc úa|a fÁite Anonn ; 
11o bj:eÁfi|A biom beic beó bocc 1 n-éi|Ainn 

Le mó ÓAitín beAg T)ói§eAiTiAit "oeAf *oonn, 
'fl Á1C A "OU15 tlOmf A UTTltAt) *Oia T)óninAij; 

Agtif pAiT)if\ a cup ó mó cpoi'óe 
Le AnAtn mó fmfeAji a cóg é — 

TTló cpó beAg Ag bun Cnoc a ' U15C 

U05 fUA-p t)0 ceAnn ÁÍAinn, a éijte ! 

béit) btÁc ope A'f |\ACATTinA^ 50 fóitt, 
Tlo rilVpi* t>o cbAnn acá 'oíbeAjicA 

Aguf béit) pA*o A|\ bAÍb Ag gÁbAit ceoit 
p-pít) jteAnncAÍb aY bÁncAÍb 11A cípe 

Le AOibneAf A'f túc§Áij\ a jjcpoióe, 
tTlA^ cÁ mé Anocc 1 t)Uí|A ConAiVl, 

Ann mó cjaó beA5 Ag bun Cnoc a ' Uige. ah cLeAtfinAS SACóeAt^c. 

A ÚAttÍAig ! felt) nA píobA y ua|\, 

Uá 5pi^n An jeiThpit) &5 "out a btn£e. 

Uíon conn fUAf, c&'n Aimpin fUAn, 

'S CAfoAin T)o te h-ót é, a beAn An cije. 

belt) TTHceAt món, A'f SéAtriuf bÁn, 

'S Aor 03110, cotri^AfAn Annpeo An bAÍt ; 

CÁ CAitín ciúin Ann^eo An cuainc 

Ó cut An cftéibe rrióin gWf tm caUI. 

A ÚAnl/Mj! féio riA píobA fUAf, 

t>e bmn-ceot 5^ e "ó eA ^ c C( ^5 fu&f 5^- cnoi'óe ; 
1f AnnAiri Ú15 cú Annreo An cuAinu, 

UÁ btÁc r)\ h-cnge A5 tíon<yó 'n cije. 

UÁ a gcnonóce 05, béró fpópc a'j* ceot 
'S nmncí 5<set)eó,tAc' Annreo 50 beóp ; 

Seo CÍAnn n& n-gAeDeAt gAn gnuAm no neut, 
'S a gc^omce 'j; téimmj be tucg^in trión. 

A ÚA|AtAij ! féiT) nA píobA fii^r, 
Déif> oi'óce tiieA'ónAc Annpeo 50 lÁ ; 

UÁ t)oiTm&t coin ó 5^ eAr,n n ^ Sméun 
Annreo 50 piúnc&c Ag lAnnAix) mr\&. 

UÁ Afi cAitín ciúm Ai^e An a ^tún, 
A'r í 50 fÁjXA Annrm 'nA ftnje ; 

Uíon ru&r 50 bÁnn An conn inón, 
UÁ'n cteAirm&r cníoóntngce Ag beAn a' cige. 10 

as suiAomueAt) ah An Am a bi. 

TIac Aoibmn evstuj^t) puAp An gte^nn, 

5 u r T l111 ó e ^t 1 bptK\c n& h-ó,bnA 
'Saii c-pAriip«yó buióe nuAip "out 1 luije 

AcÁ An 5piAn cpÁtnótiA, 
An c-euntcvc be^5 Ap bÁpp nA ^-cp&nn 

5^b^it ceoil 'nA puvóe 50 h-AepeAC, 
TIa bpic A5 Léimmg Ann pan c-ppuc 

50 túciriAp éAfCAió meA'ópAc. 

1p Aoibmn fuit*óe An trmttAc crime 

Óf ceAnn gopcA '? coittce 9 y cAopAinn, 
A 5 ptnAomceAt) An An Am a bi 

UÁ ]?ax) ó pom 1 n-éinmn. 
tluAip co^Ain 5^f5 1 5 nA liÁjvo CnAoib' Huaió' 

5^c beAn, peAn-peAn, y y pÁipce, 
SuL Án cuin An nÁtii<MT) u&Ul&c Ap 

Án T)ci]\ An niApb-pÁipge. 

Ap An pgpiop tdo jnit)eAnn ah nAniAio opAinn 

1p mime mipe pmuAinueAf), 
Ac' ciucpAit) An tÁ te cmoeAt) X)é 

A mbAinpeAp &pcú ctnceAtn. 
A beAnnAÓc T)é Ap 6ipe bocc 

Agup waLIacc An An nÁitiAit), 
A "o-pÁg Ap t)cíp pAOi teAc-cpom rhóp, 

'S a o-pAg pmn Anoip mAp cÁmuit). 11 An u-seAti beAn bocu. 

"TluxMjt a bí mé La^ mo tinge/' 

ApfA'n c-yeAn beAn bocc, 
"Huai|\ a bí mé t&5 mo tuije," 

A]\y A'n c-yeAn beAn bocc, 
<4 'S é'n nut> a cjtÁóAit; mo cnoit>e 

Tllo pÁifoí fém 'nA ftnT>e 
A15 Aicjuf Aijt SeAgAn bunoe," 

Aftps'n c-feAn beAn bocc. 

"5 01 "°é fu&i]\ pA*o Aip a yon ?" 
A|\fA'n c-yeAn beAn bocc, 

" 501T)é JTUAin f1AT) A1]A A f Oil ? " 

AfifA'n c-feAn beAn bocc. 
4 ' 11a mítce 'g éAÍtijA'ó 'notin, 

C)\oit)e-b]\i]xe caj\ An conn, 
pÁgAilc ceAc Y cpó gAn bun," 

AnfA'n c-feAn beAn bocc. 

"bí tuct;Áip móp aija SeAJAn," 

AfifVn c-feAn beAn bocc, 
<f bí tuújÁin mótt Ai]A SeAJAn," 

ApfA'n c-feAn beAn bocc, 
"A chit) tun^A mó|AA tÁn 

T)e mo cÍAnn Ag -out Aip pÁn, 
A5 fÁ<5Ait,c bAite bÁm," 

AjvpA'n c-feAn beAn bocc. 12 " A|A fOTl reMij^A bmn nA nJ^coeAt," 

App'n c-fe&fi beAn bocc, 
M Af\ yon ceAnj;A 1nnifpÁit," 

Ajif&'fl c-j eAn beAn bocc, 
" puAij\ pAt) Oeu|\tA caiti gAn céill, 

tllionAÍ mó]\A, tÁn a m-béit, 
Aguf beA]icAit)eAcc gAn ^iAJAit," 

A^ifA'n c-feAn beAn bocc. 

" Sit SeAtjAn An btntj; trtói]A/' 

A^A'n c-feAn beAn bocc, 
"Sít SeA^An An btntg ttioiji," 

A|AfA'n u-feAn beAn bocu, 
"5° 1^ 1 ^> éipe bocc ha n-*oeo]A 

5^ti ™ipieAC A'f 5&n riieAbAip, 
5i"ó 50 |iAib mé Ía^ 50 teop," 

A|AfA'n u-feAn beAn bocc. 

" Ac' ]:a 'óeijieA'ó ppeAb mo cjwóe," 

A|Af A'n u-fe&n beAn bocc, 
11 Ac' ]:a T)ei|\e<yó ppeAb mo cpc-i^e," 

ApjVn c-feAn beAn bocu, 
i( Aguf tug me Uéitn 'ino f uit>e 

Le mifneAÓ Agu^ bfng, 
'5^r ca ueit>eAtn níof mó mAfi bi," 

A|A]"A'n c--peAn beAn bocr." 

" UÁ nA 5 Ae ^ 1 ^ A 5 uógAitc cmn/' 
ApfA'n c-feAn beAn bocc, 

" UÁ 11A g^^ 1 ^ ^5 uógAibr cinn, ,> 
A^fA'n c-'peAn beAn bocc, 

" U& nA mílce be n-A tmn 

^aVxmI ceoib Y a' -oé&nAíii j^mn," 
Ap^A'n c-feAn beAn bocr. 13 

"'S Mioif te ctn*oeAT> T)é," 

ApfVn n-^e^n be&n bocc, 
"'S ^noif Le ctii-oe&*ó T)é," 

Apf^'n c-fe&n be^n bocc, 
"R&cpjt) jui&ig Aip *OoUI<m' 5l AAe » 

5i"ó 5U|\ b]AÓx)ATTiAit í irmé, 
l/é pÁirme ^e&t An t&e," 

Aj\f&'n c-feAn be&n bocc. 

" 'S ia*o riA -peóiriirn' cÁ "0611/' 

AjifÁ'n c-fe^n be^n bocc, 
" 'S i<vo tiA feóiníní cÁ -oaU,," 

AfAf^n c-fe&n be&n bocc, 
" 'ÍIa f uit>e <sin úAob n& n-5^tt, 

Ac' cupfAit) mife ge^tt 
go m-béit) bnón opcú &ip baXt,/' 

AftjVti c-fe^n be&n bocc. 14 seAtimós riA 1i-émeAnn. 

("The Dear Little Shamrock of Ireland/') 

UÁ ptAn*0A beAg ve&y Ann Áp n-oiteÁn a' j?Áf, 
'Sé tlAorii pÁ-ojung é yém cmnce ctnfv é; 

)y mime a beAnntn§ ^é'n ptAn*0A beAjj t)eAf, 
5 u r 1 T ,Tlinlc A fliufi fé te -oeoiji é. 

CÁ fé pÁf jtjiít) An coitt, p-pit) An pjiAoic, f^í*o 
nA cAO|AAinn. 
501*00 a h-Ainm acc -peAmfiój; beAg •óíteA^ nA 
h-éij\eAnn — 
Acc feAmpóg beAj xnteAf, acc feAmjvóg t>e*5 
Átumn, 
Acc feAmfióg beAj; tnTeAf, beAg Átumn tia 
h-éipeAnn ? 

UÁ'n ptAnx)A feo pÁf Ann Áfi n-otteÁn 50 ^ólVl 
Cotti h-úp, Átumn te nítjeAnAó' n<s h-éi|AeAnn, 

A íheAttfAt) An cpoit>e 'f c1 5 ^ e bmne^-p a j^ceóii, 
Ann gAc oiteÁn a mbíonn fiAt> fAOi'n fpeup 
Ann. 

UÁ a ftnle Y A ' gcoitt, f|\ít) An f|AAoic, fjtfo nA 
CAopAmn, 
A5 •oeAb|AAt) ttia|a feAmjAÓg beAg t>íteAf nA 
Vi-CipeAnn — 
TTlAp feAmjAÓ^ beAg t)íteAf, An ufeAm^óg ^©aj 
Áttnnn, 
TTlAp feAm^óg ^e^5 *óíteA|\ fce^g Áttnnn nA 
b-6ipeAnn. 15 UÁ'ti pÍArmA feo ^fAf 50 pcnUl Arm Á-p "ocífA, 
tliiAiri a rógArm fé a •ótntteó^í 'n Áitvoe, 

UAt>Aif\c cotiiAfACA -otnrm feAi/At) te céite 50 po\\ 
A'f cui"oeA*ó te céite m&]\ cÁip'oe. 

UÁ gAc 5^e"óeAt y\\\x> An coiUt, ^jiit) ah £jAóoic, Y 
fjUT) riA CAor\Ainn 
A5 pÁf ó aoh froc ttia|a cÁ feAmjióg tia 
h-6i|\eAnri. 
tTlA|A -peAtnpó^ t>eAg fnteAr*, ad cfeAtn^óg be&5 
Áttnnn, 
1TUr\ feAtnjtóg beA5 •óíteAf, beA^ fuAirxceAC ha 
h-éijieArm. 16 cinsLe mo cnome. 

1f p)&iftce&c a éipijeAf -oo ucc gtAf, a é^]\e, 
1 t>pÁirme nA fAipge rriAp ^peót) gWf r>o f ui*óe ; 
UÁ -oo ftéibce te píofi-jfiÁT) aj; pó^A-ó nA p peujitA, 
A t>&iniu'o§Ain An t>oriiAiri f i&ft Cutfte tTló C]AOit>e. 

UÁ *oo jeA^cAÍ beut 'opgAitc *oo , n bocc A*f "oo'ti 

fcpAenpufi, 
'Jtif Aoi'óeAóc aj; p meigeAT) 50 cfioit>eATftAiL CAob 

r cl é 5 

1f ca t>o cAijvoeA-p te peiceAiL 1 Lácaija ait» "OAenfiun, 
A'f cÁ fÁitxe -oo'n pÁnAÓ aj; Ctnfte tTló C|Aoi"óe. 

1f cjióf)A -oo True, ac' nuAi]A cÁ An cac cjuocntngce 
UÁ a 5-comAipc te pÁJAit A5 An nAtriAit) gAn b]H§ ; 
'S cÁ'n ]\óf-x>Ác a ÍAf Af A]i plucA *oo m^AnAc' 
A5 ei"obeitc An -púin a t>eij\ Ctnfle Hló Cftoi'óe. 

A éifie ! btÁc bÁn ope, \ 50 ttiaijii§ cú coit>ce, 
51*6 5U|A bfiótiAc mé A5 fÁn uaic mó 'óeoijAAi'óe jjah 

'S 1 Iacaija ^ac nÁítiAi*o 50 m-béif> cú neAtft-ctAoi'óce, 
Jo JcofnAij nA ptAiceAif útj, a Ctnfte ííló CjtoiT>e. 17 

bíot) ctmfme Ag éme ArttAetib a stóm'. 

(" Let Erin Remember/') 

bíot) cuiriine A5 éipe a^ Uecib a gtói^ ', 

'tliiAijA a bí fí 5^e*óeAlAc fetmriiAjt. 
tluAiji a caiú tTlAoitfeActAinn An cojic btn*óe ói|A 

A fieub fé ó'n f jjjuopvoóip cpeunTTiAp. 
Huaiji «o'iomcAip 5^i r5 i5 tia b-Ái|u> Cf\Aoib ' Kuait>, 

SuaIa te ^uAtAmn te céite, 
An feAn-bp&c gt^ ty'\v bAO§At 50 bu<Mt> 

Ag cofn^t) 1nnif nA £éite. 

Ap bfiu^cA toc tleAÓ A5 púbAl te ponn 

U^ÁcnónA ciúin p\n cfAtrijiAt), 
Ui-ó ah c-iAfgAipe fíof Ag cónn j?aoiVi conn 

tlA feAn co|\ai§ cjujinn A5 tonnftAt). 
Seo ttia|a cfótnit) 1 mbiieugtiiigeAcc fuAm 

Cuit> feAn-ÍAeceA-ó 1nnif nA £éite, 
'Suf A 5 OHiA* Aíti^cAmuiD fiA]i te curiiAit) 

Ap An gtótji acá 'bjroUc ^Aoi néAtuAib/ MAOLMURRA. 

A BALLAD OF DOE CASTLE. 

Wild are thy hills, O Donegal ! that frowning darkly rise 
As if to greet the mist that falls upon them from the skies : 
Dark, dark thy hills, and darker still thy mountain torrents 

flow, 
Yet still more dark Maolmurra's heart in his Castle Hall 

at Doe. 

Fair are thy plains, O Donegal ! and calm thy winding 
streams 

Flow gently by each hut and hall, beneath the bright sun- 
beams ; 

But plain or stream, or meadow green, or flower upon 
the lea, 

Were not more mild than Maolmurra's child, so sweet and 
fair was she. 

Stout grows thy oak, O Donegal ! and straight thy ashen 

tree, 
And swift and strong thy sons so tall, their country *s pride 

to see ; 
But oak or ash, or young men all, that sprung from Irish 

soil, 
Were not more stout, straight, swift, and tall, than the 

chief of Clan O'Boyle. 

He was the pride of Faugher side, near the hills of Bally- 
more ; 

For feats of strength none equalled him from Fanad to 
Gweedore ; 

And he would p-o through frost and snow on the merry 
Christmas Day 

With rinrHnp- cheer to hunt the deer from his haunts in 
dark Glenveigh. 19 

And often in Doe Castle woods he'd hunt the deer and 

hare, 
But the witching deer that drew him there was Maol- 

murra s daughter fair ; 
And there was no man in all the land that trod on Irish 

sou 

Maolmurra 's daughter loved so well as Turloeh Oe 
O Boyle. b & 

In Duntally wood, as best he could, his love for her he 

vowed ; «5£u h f fat , her ' °y erhearin g him, chastised O'Boyle aloud ; 
With haughty pnde, he says : " Abide by Faugher at the 

sea, 
For you'll never wed the daughter of Maolmurra'n OeAc* 

Duit>e." In his little boat O'Boyle would float, a-fishing he would 
go, 

With hook and line to Lackagh's stream that runs near 

Castle Doe ; 
High in the Castle tower his loved one lay confined 
And on its lofty battlements in sorrow deep she pined. 

At the Castle strand two boats lav manned to wait the 

rising tide, 
Maolmurra there in chief command right cowardly did 

And when O'Boyle his homeward course steered by the 

Bishop s Isle, - 

They^ere waylaid and a prisoner made of fearless young 

The> bo b und ght h ' m t0 thC CaStlC ' Ín Str ° n£r ir ° nS he Was 

And by Maolmurra was confined in a dungeon under- 
ground ; 
| But in a few days after, inside the graveyard wall, 
fFour stalwart ruffians bore a bier, wrapped in a funeral 20 

Poor Aileen, from the tower hig"h, beheld this mournful 

scene, 
In mute amaze she cast a gaze on the castle graveyard 

green ; 
All pale in death, beside a mound of freshly risen soil, 
The pali removed, she there beheld the features of O'Boyle. 

Then with a shriek she madly leapt from the tower to the 
ground, 

Where by her faithful waiting maid her gory corpse was 
found ; 

And in Doe Castle graveyard green, beneath the moulder- 
ing soil, 

Maolmurras daughter sleeps in death with Turlogh Og 
O'Boyle. 

And fishers say along- the beach a phantom boat does glide 
By pale moonlight, at dead of night, there on the silvery 

tide, 
And in that boat two figures sit, upon each face a smile : 
They say it is young Aileen fair and Turlough O^e 

O'Boyle. CHARLIE OF FEYMORE. 

A BALLAD. 

Of Erin's sons, both swift and strong, he ranked amongst 

the best ; 
Two inches less than fifty was his measure round the chest. 
Being tall and straight and fleet of foot, they called him 

Charlie More ; 
In fact, a modern Finn MacCool was Charlie of Feymore. 
And yet he was of manners mild, and spirit high and free, 
With features comely as a child ; a sunny heart had he, 
And no one lighter led the dance from Muckish to the 

shore ; 
The soul of mirth and music sweet was Charlie of Feymore- 'll 

When Mr. Stewart's pleasure boat did in the bay capsize, 
A crowd assembled on the beach attracted by his cries. 
None ventured to the rescue from that tempest-beaten 

shore, 
Till bounding over field and fence came Charlie of Fey- 
more. 
And as he came his clothes he cast about on every side, 
And with a prayer upon his lips he plunged into the tiae. 
Pale Death was grimly waiting in the breakers of Tramore, 
When the boat was overtaken by Charlie of Feymore. 

And when his Lordship's butler the challenge sent around 
To leap a gate and laid a bet of one and seven pounds, 
There stood the gate, with pointed spikes, full six feet high 

and more, 
But the first and last to leap the gate was Charlie of Fey- 
more. 
Lord Vandeleur stood at the gate, with wonder and alarm 
To see his bully helped along, a man below each arm ; 
One of the spikes had pierced his hip, through flesh and 

skin it tore, 
While bounding home with sixteen oounds went Charlie 
of Fey more. 

And when the daring Doe men to Dunfanaghv did go 
To drive the tithe-collector, Moore, for ever out of Doe, 
The police stood by with bayonets, but through their ranks 

he tore, 
For foremost in the fight that day was Charlie of Feymore. 
When he, a smuggler, hot pursued, was hemmed on every 

side, 
Before him lay the channel deep, extending far and wide, 
He plunged into the foaming tide : the poteen jar he bore 
From Creevv to Doe Castle side — did Charlie of Feymore. 

But let a man be e'er so great, he Nature's debt must pay, 
So from our midst the subject of mv song hath passed 

away, 
His heart is now a piece of clay by ancient Cashelmore, 
Where wild flowers wave around the grave of Charlie of 

Feymore. 2A THE POSTPONED EVICTION. 

A BALLAD. 

(Note. -The wife in this true story was Neil MacBride's 
sister.) 

Nigh unto death there lay, alas ! a frail and failing man ; 
There came a hasty messenger, at his bedside did stand. 
He says : " My friend, prepare yourself for what I'm going 

to say — 
The sheriff and his plund'ring band are coming here this 

day." 

He groaned with pain, and said : " My friend, if what you 

say be true, 
My helpless wife and children small, alas ! what will they 

do? 
As for myself, my tide of life is ebbing fast away ; 
I soon may rest beyond the reach of cruel landlord sway." 

Hark ! there they come, with butt and gun they open 
burst the door ; 

In vain the weeping mother pleads for mercy on the floor ; 

The sheriff reads his documents, the law he must fulfil, 

Saying : li Out of house and home you go, or pay the land- 
lord's bill I" 

Seven children, crouching, cry with fear around their 

father's bed, 
The oldest little higher than the pillow 'neath his head ; 
The mother clasps her infant that had lately born been — 
O God ! did ever human eye behold a sadder scene? 

Poor Kelly raised his head, and thus addressed that armed 

band : 
"I'd sooner die to-day than look for mercy at your hand ; 
You may take my life, but spare my wife, and twice four 

children small ; 
Don't turn them out to wander through the wilds of 

Donegal !" 28 

Immediate telegraphic news now flashes o'er the wires, 
To warn good Doctor Cure-them-all, this man his aid 

requires ; 
The hasty summons he receives — he's coming like the 

wind ; 
The posting cars along the way he soon leaves far behind. 

Still faster speeds his foaming steed, with mud bespattered 

o'er, 
Nor halts until he draws his rein at Dan O'Kelly's door ; 
And like the dove of Noah, that bore the olive leaf, 
His advent to poor Kelly was the signal of relief. 

He felt the sufferer's pulse, and to the sheriff thus did say : 
" Don't dare for to remove this man from where he lies 

to-day ; 
For, if you do, ere set of sun this man will surely die, 
And his innocent blood for vengeance to Heaven shall 

loudly cry." 

God bless you, Dr. Cure-them-all ! God bless your strong 

right hand ! 
Your timely aid has turned away the evictor's cruel band ; 
You kept the roof-tree o'er his head, where he still pines 

away, 
A martyr to consumption and a lingering decay ! 

CONDY MOLLOY. 

[Written on reading in the Derry People Condy Molloy *s 
tribute to " Fair Ailey of the Rosses."] 

Oh, the maids of the Rosses are witching and fair, 
And brave are the young men they daily ensnare, 
But never did Cupid ensnare a young boy, 
More handsome and brave than young Condy Molloy. 

Young Condy is handsome, good-looking and tall, 
A type of the manhood of brave Donegal, 
But love never glanced in his bright eagle eye 
Till fair Ailey captured young Condy Molloy. 24 

Now, Condy being stalwart, stout-hearted and brave, 
He once took a notion of crossing the wave 
To a far foreign land, there his fortune to try, 
41 But what about Ailey?" thought Condy Molloy. 

As Conn and his sweetheart walked down by the sea — 
Where the wavelets make music like the song of the 

Sidhe — 
They saw the big emigrant ship passing by, 
44 Soon, soon, I must go, too," sighed Condy Molloy. 

But fair Ailey pleaded, saying " Condy, don't roam,, 
But fight for your rights in your own native home ; 
For bright days and happy for Erin are nigh, 
Your country will need you, brave Condy Molloy. 

4 There's wealth in our waters, there's wealth on our 

shore, 
Don't you see how the foreigners daily come o'er 
To reap the rich harvest that we should enjoy 
If we had our rights, my brave Condy Molloy ?" 

Brave boys of the Rosses do not emigrate, 
But stick to your homesteads whatever be your fate ; 
Let every fair maiden ensnare a young boy, 
And live like fair Ailey and Condy Molloy. MY OWN MOUNTAIN MAID. 

(Air— 44 The Irish Brigade.") 

The sun had gone down over dark Cruckathee, 

The soft dew was falling on moorland and lea, 

The moon climbed the high hills of green Innishowen, 

As up the long valley I wandered alone. 

How fondly I flew to yon green grassy glade, 

And whispered 4< Good e'en " to my own mountain maid. 25 In the tree overhead sat the small birds at rest, 
As fondly my Nora I clasped to my breast ; 
The pale moon was shining-, the stars twinkled clear, 
As softly I whispered love's tale in her ear ; 
One red-blushing cheek on my shoulder was laid 
When I won the heart of my own mountain maid. 

Said I, " Dearest Nora, my heart beats for thee ; 

Than daylight or life thou are dearer to me ; 

You hold me in bondage — true love binds the chain — 

Your dutiful slave shall I ever remain. 

Whatever my lot be, in sunshine or shade, 

For ever I'll love thee, my own mountain maid." 

Oh, fair are the maidens of Dark Donegal, 

But my little Nora is fairest of all ; 

She trips o'er the heather as light as the fawn ; 

Her face is as mild as the midsummer dawn ; 

Nor brighter the flash of the glittering blade 

Than a glance from the eye of my own mountain maid. 

As she sits on her creepy a-milking her cow, 

With wild flowers wreathed round her lily-white brow, 

She sings most melodious a sweet Gaelic song ; 

Every line sadly speaketh of poor Eire's wrong, 

Or the fate of some exile whose relics are laid 

Far away from the home of my own mountain maid. 

Away with your dazzling, bright-polished art — 

'Tis natural graces that charm the heart ; 

It is not the crown makes a dignified queen, 

Nor is it the title ennobles, I ween. 

The proud titled lady in rich robes arrayed 

Is not half so fair as my own mountain maid. 26 
THE HILLS OF DONEGAL. 

Donegal, the pride of all, my heart still turns to thee, 
And my cottage home where oft I roamed when I was 

young and free ; 
Big houses grand in foreign lands can not compare at all % 
With my cottage bright, on a winter's night, 'mid the hills 

of Donegal. 

Right well I mind in the harvest time, that doleful dreary 
day, 

When leaving all in Donegal, I wandered far away ; 

In Creeslough town, my friends stood round, I bade fare- 
well to all, 

Then on the van I waved my hand to the hills of Donegal. 

When gazing back through Barnes Gap, at my own dear 
native hills, 

1 thought no shame — O ! who could blame? — while there 

I cried my fill; 
My parents kind ran in my mind, my friends and comrades 

all, 
My heart did ache, I thought 'twould break, when leaving 

Donegal. 

From Derry Quay we steamed away on the waters calm 

and still, 
And down Lough Foyle our tug did toil for the big ship 

at Moville ; 
Some loved to see each tower and tree, and ancient lordly 

hall, 
But my thoughts that day were far away on the hills 

of Donegal. 

Round Tory Isle we steamed in style ; on the mainland 

we could see 
Tall Muckish grand with glistening sand, smile over 

Cruckathee, 
While Errigal, much higher still, looked proudly over all : 
I heaved a sigh and waved good-bye to the hills of 

Donegal. 27 

Amongst those hills St. Columb-cille leit miracles and 

cures 
In streams and dells and Holy Wells, with power that 

still endures ; 
Green Gartan's cell, the old Doon well, St. Feenan's 

waterfall, 
Have virtues true that health renew, 'mid the hills of 

Donegal . 
Old Donegal has castles tall amongst her mountains gray, 
MacSuibhne's castle down in Doe, and the castle of 

Glenveigh ; 
The House of Ards near Derryart, where Conyngham did 

fall 
By the avenging hand of bold Aot> t)Án on the hills of 

Donegal. 

There, proud and bold in days of old, the O'Donnell chiefs 

were crowned, 
Ere yet the Saxons left their tracks on holy Irish ground ; 
But the Saxons came with sword and flame to hold the 

clans in thrall, 
And rule the glens, the fertile plains, and the hills of 

Donegal. 

A cruel man oppressed the clans, nor God nor man did 

fear, 
But in y j8 (I mind the date) in the spring-time of the 

year ; 
Near Milford town of high renown, that Norman Knight 

did fall, 
In Cratlagh wood as tyrants should in the hills of Donegal. 

O 5fi&í> tno ójioi-óe, I long to see my native hills again, 
On a foreign shore my heart is sore with exiled longing 

pain ; 
Could I but see these mountains free, 'twould compensate 

for all, 
I'd live as my forefathers lived on the hills of Donegal. 28 THE COUNTY OF TYRONE. 

Now tell me truly, father dear, what means this grand 

array 
In yonder hall, with feast and ball, and music sweet and 

§*ay? 
And tell me, is it Scotia's land that ^ou should call your 

own? 
Or say, are you an irishman from the County of Tyrone? 

Dear son, those men are Irishmen who gather once a year 
To hold their grand reunion of Tyrone men over here. 
They found in Scotia's land a home denied them in their 

own, 
While daisies deck the old hearth-stone in the County of 

Tyrone. 

It was in Caledonia's land my eyes first saw the light ; 
I love its lofty mountains grand and verdant valleys 

bright ; 
But there's a something thrills me through to the marrow 

in my bone, 
That says my blood is Irish blood, my heart is with 

Tyrone. 

When I was but a boy like you I've heard my father tell — 

O, how his manly eye would blaze, and bosom proudly 

swell, 

When he told me of the glories of old Erin's ancient 

throne, 

For which his fathers bravely fought in the County of 

Tyrone. 

He told me of a lovely land where heroes dwelt of yore, 
By Swilly, Foyle, the bonnie Bann, the Liffey, and the 

Nore ; 
And how a plund'ring robber band, who call that land 

their own, 
Caused him to stray far, far away, from the County of 

Tvrone. 29 

He told me how great Hugh O'Neill and Hugh O'Donnell 

Roe 
Fought as one man for that same land three hundred 

years ago. 
O'Donnell was the body stout, the sinew, and the bone, 
But head and brain was Hugh O'Neill, the proud prince 

of Tyrone. Tyrone men fought and nobly bled, led on by royal Hugh ; 
But English craft and cunning did what valour could not 

do 
When o'er the ocean's throbbing breast the great O'Neill 

had flown, 
To seek in foreign lands the rest denied him in Tyrone. He told me how a band of men arose in later years ; 

No faction-riven knaves were they — those glorious Volun- 
teers. 

They struck the note, the land awoke, from Cork to 
Innishowen, 

It was sounded in Dungannon, in the County of Tyrone. O, could those men arise again, these glorious Volunteers ! 
The lords would pass the Home Rule Bill at point of pike 

and spear. 
They had their day, they passed away, but the glorious 

seed they've sown 
Is nursed in many a breast to-day in the County of Tyrone. Stop, father ! for I feel a something thrill my youthful 

breast ; 
When I grow up to be a man I'll stand up with the rest. 
Beneath that Royal Red Right Haad we'll boldly claim 

our own — 
I '11 be the man to lead the van — Hurrah for old Tyrone ! 30 MARBLE HILL. You pleasure seekers of every station, 

Who roam this nation from shore to shore ; 
From mountain craggy through woodland shady, 

To where the white-crested breakers roar. 
I pray excuse me, should you peruse these 

Few simple lines from my humble quill ; 
To me be gracious, with me have patience, 

While I sing the praises of Marble Hill. There stands the mansion, both rich and handsome, 

Where homely comfort is ever found ; 
Where smiling plenty, with scenes enchanting, 

'Mid sylvan splendour are spreading round. 
Where woodland minstrels of every species 

In bowers shady their sweet notes trill ; 
And breezes bracing, sweet, odour-laden, 

Fan the flowery braes of sweet Marble Hill. In the autumn season there flock the bathers 

From inland homes that lie far away ; 
Some pleasure seeking, and some love-making, 

On the smiling shores of Sheephaven Bay. 
Where the surges moaning through caverns lonely 

Make fairy music in the evening still ; 
And small birds warble among the arbours 

Around the mansion of Marble Hill. 31 In the winter season the merry peasants 

Glide through the maze in a spacious hall, 
Where Cftoit)e ha -péite in purest Gaelic, 

With fmite ^Áitce salutes them all. 
With sweet notes ringing the youngsters swinging 

Through the tlmnce f <vo& with free good will ; 
The merry peasants with pastimes. Gaelic 

Enjoy the céitit) at Marble Hill. How sweet to sail on a summer's evening 
From Cofusn Oemne to Downing's Quay, 

And see the sun with a fond good evening 
Kiss ftuAt>c&n grand with a lingering ray. 

O, the scenes enchanting that spread out landward- 
Deep glen and mountain, with stream and rill ; 

And to grace the scene, all in emerald sheen, 
Like a Royal Queen sits sweet Marble Hill. Were I possessed of the brilliant genius 

Of Thomas Davis or Thomas Moor^ ; 
The fertile pen of An Cji&oiVMn Aoitoirm 

With all its glory rould I procure ; 
I'd seek the slopes of my native mountain 

By a gushing fountain or crooning fill, 
In sweet seclusion I'd write in praise of 

Sheephaven Bay and sweet Marble HilL C]\oi-6e ha Féile— The heart of hospitality, Mr. HughLaw, M.P. 
Cojaah bemne — Horn Head. 
tlt»A'6ÓAii r -Irish for Marble Hill, but Marble Hill is not the 
literal translation. The correct rendering is disputed. Date Due vs When crash of conflict is heard no more, 
Tall Muckish proudly in region cloudy 

The hills around him he lords it o'er. 
In vain I'd wander all foreign lands o'er 

A scene more grand or more sweet to see,^ 
Than that surrof nding with charms abounding 

My native mountain, sweet Cruckathee. CeAtinbÁn (pr. canawaun) is bog-cotton. 


Whaley & C BOSTON COLLEGE 
3 9031 01192091 5 THE MASK OF APOLLO, and other Stories. By A. E. 2 /6 Neit. 
THE TWILIGHT PEOPLE. By Seumas O'Sullivan. 2/. Nett. 
THE FLIGHT OF THE EAGLE. By Standish O'Grady. 1/. Nett. 

ABBEY THEATRE SERIES. Price 1/- Nett per Yol. 

Vol. I. THE WELL OF THE SAINTS. By J. M. Synge. 
Vol. II. KINGORA. By Lady Gregory. 
Vol. III. THE LAND BvA*..i.í-.i ^~ 

Vol. ] 

Voi 
Vol 

REAl WE BOSTON COLLEGE LIBRARY 

UNIVERSITY HEIGHTS 
CHESTNUT HILL, MASS. 

Books may be kept for two weeks and may be 
renewed for the same period, unless reserved. 

Two cents a day is charged for each book kept 
overtime. 

If you cannot find what you want, ask the 
Librarian who will be glad to help you. 

The borrower is responsible for books drawn 
on his card and for all fines accruing on the same.